Laat emotionele en energetische trauma's, spanningen, blokkades en pijn los in het lichaam op een gezonde, liefdevolle & veilige manier.

Onze leefgewoonten en denkpatronen zijn van grote invloed op onze fysieke- en geestelijke gezondheid. Holistische Therapie is gericht op de heelheid van de mens,  dat wil zeggen lichaam, geest en ziel zijn met elkaar verbonden. Uitgangspunt bij deze vorm van esoterische geneeskunst is de eenheid van lichaam, ziel en geest in een mens en het denkbeeld dat wij in grote mate de schepper zijn van onze eigen gezondheid. Deze complementaire geneeskunde ( compleet makend )  heeft een benadering van ziekte als een signaal van een verstoring van de mens.

Hiermee wordt bedoeld dat emotionele, fysieke en psychische aspecten met elkaar te maken kunnen hebben. Een klacht is niet een symptoom, maar een energieverstoring. Vrijwel iedereen is bekend met wat stress voor aan fysieke klachten kan geven. Maar ook emotionele belasting of verlies, niet goed onverwerkte, ingrijpende gebeurtenissen kunnen verschillende  fysieke klachten klachten en ziekten veroorzaken.

 Door alles stroomt energie ook wel levensenergie genoemd. Als we ons ziek voelen of ergens pijn hebben, zijn we zelf al geneigd onze handen precies daar te leggen waar de meeste energie nodig is. De banen waardoor deze energie door het lichaam stroomt zijn bij veel mensen geheel of gedeeltelijk uit balans geraakt door pijnlijke en/of onverwerkte ervaringen. De levensenergie kan daardoor niet goed of nauwelijks stromen, wat weer pijn en ongemak kan veroorzaken.

 

                                                                     Levensenergie

 

Energie is het gemeenschappelijke medium van het lichaam, denken en ziel. De golflengten, trillingsfrequenties en vibratiepatronen vormen hun gezamenlijke taal, ongeveer zoals afwisseling van toonhoogte en tempo de taal van muziek vormen.  Je lichaam heeft een energiesysteem.  Het mobiliseren van deze innerlijke krachten, die je gezondheid bevorderen, je denken nieuwe mogelijkheden kan geven en je in spiritueel opzicht daadwerkelijk helder maken.  Een dieper contact met het lichaam betekent dat meer levensenergie kan stromen. Blokkades in het lichaam zijn die plekken waar de levensenergie niet vrij stroomt. In het lichaam kan dit voelbaar zijn als pijn, kou, afwezigheid of spanning. Blokkades in energie kunnen zich uiten in depressieve gevoelens, angst, moeheid of stress, waardoor je niet voluit kunt leven. Vanuit een hogere energie contact maken met een blokkade schept de mogelijkheid tot dieper inzicht en doorvoelen en tot verwerking van bijvoorbeeld traumatische ervaringen. Daardoor worden blokkades opgeheven en kan energie vrij stromen in lichaam en geest; je wordt daardoor meer je-Zelf.  

Tijdens de sessie focus ik me op het versterken van de levensenergie (  Chi, Prana, Kin of Manna  ). Energie is trilling en  heeft een bepaalde frequentie en die trekken weer elkaar aan.   Als trilling elkaar aantrekt zal de langzamere trilling toenemen om zich aan de snellere frequentie aan te passen. Zo resoneren  de energieën met elkaar en kan er een mogelijkheid tot Heling ontstaan!  Dit noemen wij het zelf genezend vermogen van de mens. De lichaamscellen trillen samen een harmonisch ritme. Indien dit niet het geval is, als er disharmonie is, kan er een ziekte zijn of er is een overmaat aan energie. Ditzelfde  mechanisme is ook actief bij sociale of emotionele "wonden".  Om de energie hoog te houden zodat diegene die behandeld wordt zich kan aanpassen aan deze energie,  om zelf genezing in gang te zetten. Lichaam en geest bezitten een intelligent organisatievermogen dat zoekt naar natuurlijke balans en manieren om te overleven, het zijn de cellen die helen.

                              

Connecting  Energy,  Coaching,  Reparenting,  Sexual Healing,  Externe & interne lichaams De-armouring,  Yoni & Ligham massage, Tantra Touch,  Bewustwording, Intuitieve & Energetische Massage.